تبلیغات
وبلاگ شخصی میلاد صالحی
وبلاگ شخصی میلاد صالحی
به سرنوشت بگوئید.. اسباب بازی هایت.. بی جان نیستند.. آدمند،می شکنند،کمی آرامتر..
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1395 توسط میلاد صالحی | نظرات ()

امروز سومین روزی بود که تصمیم به تغیر گرفتم و با تمام اراده در راهم در حال حرکت هستم

توکل به خدا
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1395 توسط میلاد صالحی | نظرات ()

امروز اولین روزب بو که شروع انجام تصمیمات جدید اجرا شد.
نوشته شده در تاریخ شنبه 15 آبان 1395 توسط میلاد صالحی | نظرات ()

به نام خدا

من از امشب تصمیم گرفتم که عادت های بدم رو کنار بگذارم و زشت ترین قورباقه ام رو قورت بدم که همان اعتیادم به گوشی و خواب بود و از لحظه لحظه زمان‌هایی که بیهوده و بی ثمر می گذرند نهایت استفاده را خواهم برد تا اراده‌ام را تقویت کنم و با تمام وجودم دست بکار سوم و با تلاش و اراده به چیزهایی که فقط تا بحال خواسته ام اما برایشان برنخواستم برسم.

خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد‌،‌‌خواستن باید با برخاستن همراه باشد.

خواستن+برخاستن=دست یافتن

اولین تصمیم‌:‌کنار گذاشتن گوشی از طریق ترک کردن گروه ها و کانال هایی که هیچ اطلاعات سودمند و کاربردی رو در اختیارم قرار نمی دهند و فقط زمان و انرژی از من می گیرند.

تصمیم دوم‌:‌کنار گذاشتن عواملی که باعث خواب زیاد می شوند از کمترین عامل که غذای زیاد میباشد تا موثر ترین‌...!ورزش کردن با برنامه و منظم.

سومین تصمیم‌:‌توکل به خدا و نزدیک شدن به خدا با ادای نماز و تقویت ایمان به خدا.


دیگه به انتظار نمیشینم تا شرایط عالی فراهم شود خودم شرایط عالی را ایجاد میکنم و با تمام وجودم می جنگم و به تمام خواسته هایم خواهم رسید‌؛‌دیگر به شکست هایی که داشتم فکر نمی کنم بلکه از آن‌ها درس میگیرم چون کسانی که شکست نمیخورن درسی یاید نمی گیرند تا موفق شوند‌؛‌به گذشته و زمان‌های از دست رفته فکر نمی کنم فقط از زمان‌هایی که دارم استفاده می کنم حتی ثانیه ای هم از دست نمی دهم.

به توانایی هایم ایمان دارم

پس من می توانم


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 بهمن 1394 توسط میلاد صالحی | نظرات ()
ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ 5 ﺩﻻﺭ ‏(تقریبا ۱۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻥ ‏) ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ ؟
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ...
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ

ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ : ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ
ﮐﺮﺩ .......
ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ 5 ﺩﻻﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
....
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻧﺪ ... ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩ .

 ﮔﺮﻭﻫﯽ 5 ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ ... ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷﯽ ﮐﺮﺩ ...

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ... ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ
ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ...

 ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ
ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﺷﻬﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻒ
ﻣﯿﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻨﺪ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ
ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺻﻒ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ
ﻫﺎ داشتند ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎﯼ ﻫﻢ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻮﺑﺖ
ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺴﺮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺯﺣﻤﺖ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺩﺭﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩ ﺗﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺪﻩ ﻭ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ... ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ 5 ﺩﻻﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ
ﻫﻤﻪ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺮﺝ 5 ﺩﻻﺭ ﻣﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ
ﺿﺮﯾﺒﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﯿﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﻓﮑﺮﻣﺎﻥ باز میشود.
نوشته شده در تاریخ شنبه 23 خرداد 1394 توسط میلاد صالحی | نظرات ()نوشته شده در تاریخ شنبه 23 خرداد 1394 توسط میلاد صالحی | نظرات ()

 

ســڪـوت ِ زیـبــایے فـــــریـاد مــیـزد . . .

 

خــسـتـه اے مــشـغــول ِ نــوشـتــن بــود . . . 

 

ضـجّــه مــے زد ُ مـے نــوشــت . . .

 

غـــرق بــود در ڪـتـاب هـایـے ڪـه هـنــوز بـرگے را ورق نـزده بـود . . .

 

بـاران سیـلے مے زد بـر اطــاق زیـر بـامے ڪـه شیـروانـیـش ،

 

بـه الـتـمـاس خـیـس نـڪردن ِ ڪـفـش هـایـت بـه پــاے زمـیـن افـتــاده بـود . . .

 

هــمـه چــیـز آرام بــود . . . 

 

تــو هــم بــرو . . . 

 

تــو بـا ایـن پــاهـایــت بـه جــان خــط مـمـتــد ایــن جـاده هـا بـیـافـت . . . 

 

رفـتـنـت دردے نـداشـت . . .

 

تـنـها دردم دهـن ڪـجے تـیـڪ تـاڪـ سـاعـتے اسـت ڪه ،

 

ثـانـیـه بـه ثـانـیــه ے نـبــودت را بـه رخــم مـیـڪـشـنـد .

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 1394 توسط میلاد صالحی | نظرات ()
یه مرحله ای بالاتر از روشنفکری هست!…
اونم اینه که کتاب نخری تا درخت های کمتری قطع بشن!
ایرانیها الان تو این مرحله هستن


 

 

ضرب المثل داییم وقتی داره مهمون دعوت میکنه:
در خانه ما رونق اگر نیست
وای فای هست !! :) حتما بیاین !!


 

 

طرف فکر میکرده تو فازه Love ه
ولی بعد فهمیده تو فاضلابه
به همین برکت قسم


 

 

لات ترین حیوونه دنیا پنگوئنه!
یه جوری راه میره انگار یه جنگل حیوونو لت و پار کرده


 

 

ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ
ﻣﯿﮕﻢ : ﺑﻠﻪ!
ﻣﯿﮕﻪ :ﺣﻤﻮﻣﯽ؟
ﻣﯿﮕﻢ : ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻟﻨﺪﻧﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ!
ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺭ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ…
ﺩﺧﺘﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﯾﺒﺮﻭ
ﻻﯾﻨﺖ ﻭ ﻭﺍﺗﺲ ﺍﭖ ﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ!
ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺣﻮﻟﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ
ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ
ﭘﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﺑﯿﺸﺮﻑ


 

 

رو اعصاب تر از مهمونی که شب می مونه
مهمونیه که شب مونده و صب زودتر از همه بیدار می‌شه
جاشو جم می کنه و عین منگولا میشینه یه گوشه منتظر صبحونه!


 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 فروردین 1394 توسط میلاد صالحی | نظرات ()
«« بسلامتی مادری »» که بخاطر اون ده دقیقه ای که وقت گذاشتی و تنظیمات گوشی ساده اش رو یادش دادی صدبار از آدم تشکر میکنه 
و همه جا با افتخار میگه : بچه ام یادم داده...!!!!!
منو ببخش مادر...
ببخش که این همه سال تو زندگی کردن رو یادم دادی
ولی من به اندازه کافی ازت تشکر نکردم...
وقتی توی جمع از من تعریف میکردن تو اونجا نشسته بودی و با لبخند منو نگاه میکردی...
اما من هیچوقت به ذهنم نرسید که با افتخار بگم:
هر چیزی که الان هستم رو مادرم با صرف کردن تمام لحظه های عمرش یادم داده...!!!! یا علی «« روزت مبارک »»نوشته شده در تاریخ شنبه 1 فروردین 1394 توسط میلاد صالحی | نظرات ()

بالاخره یه نوروز جدید تو راهه و هرکی تو فکر هفت سین خودشه...

بعضیا هفت سینشون سنجد، سماق، سرکه، سیب، سبزه، سوسنه...

بعضى هفت سینشون "سکه "و "سانتافه "و "سفر خارج "و "سونا "و "سگ جیبی" و "ساختمون آنچنانی" و "سرمایه ها"شونه...

بعضی هفت سینشون "ساختمون نصفه کاره" و "سقفایی که چکه می کنه" و "سکه های پول خورد واسه خرید نون" و "سیاهی دود هیزم" و "سرمای تنشون" و "سیلی سرخ صورتشون"ه...
بعضى "سرمست" دنیان و بعضی "سرسام "می گیرن از اینهمه "سر در گمی" هاش...
بعضی ها رو میشناسم که هفت "سین" زندگیشون رو با "صاد " می چینن: صفا، صداقت، صمیمیت و صبر، صباحت، صلابت و صواب و.....

ایشاله هفت سینتان هفت صین باشد...

نوروز3753 زرتشتی خجسته باد

نوروز 2743 ایرانی خجسته باد

نوروز 2574 شاهنشاهی خجسته باد

نوروز 1394 خورشیدی خجسته باد

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 اسفند 1393 توسط میلاد صالحی | نظرات ()
چنین گفت زرتشت: "که سوزانید بدی را درآتش، تا ز آتش برون آید نیکی".
چهارشنبه سوری این جشن ملی و باستانی بر شما مبارک باد.نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 اسفند 1393 توسط میلاد صالحی | نظرات ()

حراج وسایل شیطان !!!

روزی شیطان همه جا اعلام کرد قصد دارد از کارش دست بکشد و وسایلش را با تخفیف ویژه به حراج بگذارد!

همه مردم جمع شدن و شیطان وسایلی از قبیل : غرور، خودبینی، شهوت، مال اندوزی، خشم، حسادت، شهرت طلبی و دیگر شرارت ها را عرضه کرد...

در میان همه وسایل یکی از آنها بسیار کهنه و مستعمل بود و بهای گرانی داشت!
کسی پرسید : این عتیقه چیست !؟
شیطان گفت : این نا امیدی است...
شخص گفت : چرا اینقدر گران است !؟
شیطان با لحنی مرموز گفت :
این موثرترین وسیله من است !
شخص گفت : چرا اینگونه است !؟
شیطان گفت : هرگاه سایر ابزارم اثر نکند فقط با این میتوانم در قلب انسان رخنه کنم و وقتی اثر کند با او هر کاری بخواهم میکنم...
این وسیله را برای تمام انسانها بکار برده ام، برای همین اینقدر کهنه است

،مراقب "امیدمان"باشیم(!)
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اسفند 1393 توسط میلاد صالحی | نظرات ()

نقش جنسیت و شخصیت بر سلامت

تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد، جنسیت و شخصیت افراد نقش مهمی در مبارزه با بیماری‌های روحی و روانی ایفا می‌کنند.

به گزارش ایسنا، محققان دانشگاه واشنگتن در این پژوهش 2859 نفر شامل 1471 مرد و 1388 زن را مورد بررسی قرار داده و از افراد در مورد شادی و رضایت از زندگی، همچنین سلامت روحی و روانی سوالاتی پرسیدند.

محققان دریافتند، مردان در برابر بیماری‌های تک علامتی نسبت به زنان، آسیب‌پذیری کمتری دارند و در برابر بیماری‌های چندعلامتی آسیب‌پذیرتر هستند؛ همچنین زنان با دو نوع شخصیت متمایز، نسبت به سایر زنان کمتر به بیماری‌های روانی مبتلا می‌شوند.

«رابرت رزمن» نویسنده این تحقیق تأکید کرد، شخصیت و جنسیت نقش بسیاری در ابتلا به بیماری ایفا می‌کند. تعداد علائم بیماری در زنان نقش کمتری داشته و آسیب‌پذیری آنها را نیز کمتر می‌کند.

زنانی که سازگاری بیشتری دارند، روابط اجتماعی بهتری داشته و در مقابله با بیماری‌های روحی، حمایت بیشتری می‌شوند؛ علاوه بر این، زنانی که وظیفه‌شناسی کمتری دارند، کنترل مناسبی بر روی احساسات خود دارند.

منبع خبر: عصرایراننوشته شده در تاریخ جمعه 10 بهمن 1393 توسط میلاد صالحی | نظرات ()
عاشقی دردی که درمانش فقط و فقط وصال است.نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1393 توسط میلاد صالحی | نظرات ()

«پیوند زناشویی»

آنگاه المیترا بار دیگر به سخن آمد و گفت ای پیر خردمند از پیوند زناشویی چه می گویی؟

پیامبر گفت: ...

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1393 توسط میلاد صالحی | نظرات ()(تعداد کل صفحات:12)      [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ ... ]  
درباره وبلاگ
سلام
من میلاد صالحی از رفسنجان متولد بامداد ۱۸ فروردین ۱۳۷۱ دانشجوی علوم آزمایشگاهی این وبلاگ را ایجاد کردم تا مطالب مورد علاقه ام را برای بهترین دوستانم و دیگر عزیزان بیننده از وبلاگم قرار دهم که آنها هم از این مطالب استفاده کنند تا شاید مورد استفاده آنها قرار بگیرد.
http://telegram.me/msalehi92
https://www.instagram.com/msalehi1992
با آرزوی موفقیعت و خوشبختی برای همتون.
موضوعات
آخرین مطالب
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا